Bli medlem

old_terminal: has_real_card: 1

Klubb DjurensVärld:
Användarvillkor och integritetspolicy

Introduktion
Klubb DjurensVärld har bildats för att ge förmåner till dig som handlar i butiker som är anslutna till Klubb DjurensVärld.

Klubben hanteras administrativt av FILLit, som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:

När du betalar dina varor kan du knappa in ditt personnummer på en särskild läsare i kassan eller lämna ditt körkort eller motsvarande ID-handling till kassapersonalen så registreras automatiskt köpet och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar.

På vår hemsida kan du klicka för om du också vill bli medlem och få information från en Djurens Värld-butikpå annan ort. Du blir automatiskt medlem i de lokala Djurens Värld-butiker där du i samband med köp knappat in ditt personnummer eller lämnat ditt körkort som identifikation till kassapersonalen.

Du kan när som helst logga in på DjurensVärlds hemsida och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Klubb DjurensVärld inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara Klubb DjurensVärld och den eller de butiker som du anslutit dig till som har tillgång till denna information.

Integritet och bibehållande av personlig information.
Klubb DjurensVärld gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Tillgång till personlig information
Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på djurensvarld.seoch uppdatera/korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering
Klubb DjurensVärld registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Klubb DjurensVärld uppgifter om dig som medlem (namn, personnummer, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av bonusgrundade köp sparas uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).


Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Klubb DjurensVärldcentralt och lokalt.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Klubb DjurensVärld, ger du medgivande till att Klubb DjurensVärld registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.

FILLit skickar månadsvis aggregerade analysrapporter till Djurens Värld butiker som baseras på ditt och andra medlemmars registrerade köp och bonusuttag hos respektive butik.

Som medlem i Klubb DjurensVärld accepterar du också marknadsföring från de lokalt anslutna Djurens Värld butiker där du via hemsidan anmält dig som medlem och/eller där du handlat och registrerat bonusköp. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Klubb DjurensVärld gällande ditt konto. Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Klubb DjurensVärld kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta ditt medlemskap i Klubb DjurensVärld direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Klubb DjurensVärld så förfaller innestående stämplar.

Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade poäng förfaller.

All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Klubb DjurensVärld.

Våra utskick
Som medlem i Klubb DjurensVärldkan du få inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på Klubb Djurens Världs hemsida, under din profil och tacka nej till utskick.Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.
Ovanstående villkor är under arbete för att anpassas för den nya personupplysnings-lagstiftningen (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018.

Klubb DjurensVärld förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb DjurensVärld. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Klubb DjurensVärld.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787 (LL). FILLit är det varumärke som LL använder för kundklubbs-verksamheten.


Kontaktuppgifter

FILLit Personuppgiftsansvarig
Julia Baniewska Göran Tamm
julia@fillit.se goran.tamm@fillit.se
0707-317303 0708-204245